Acupunctuur

Acupunctuur is wereldwijd de meest beoefende geneeswijze, niettegenstaande het werkingsmechanisme nog niet volledig gekend is. De mogelijkheden van acupunctuur zijn quasi ongelimiteerd ! Wetenschappers van over de hele wereld bundelen de krachten om alles wetenschappelijk te verklaren …

Acupunctuur

In veel ziekenhuizen in Azië heb je goede samenwerkingsmodellen tussen de "Westerse" en de "Oosterse" Geneeskunde. Het Amerikaanse leger gebruikt de "Battle-field" -acupuncture, een speciale emergency (oor)-acupunctuur op het slagveld (Vietnam, Irak, …)
Europa hinkt hopeloos achter en blijft zich angstvallig vasthouden aan hun visie over ziekte en gezondheid…

Elke acute aandoening, bijvoorbeeld: een maagontsteking , een sinusitis, een tenniselleboog … geneest in principe uit zichzelf, doch acupunctuur kan je daarbij al een heel eind op weg helpen ! Afhankelijk van jouw gezondheidstoestand zal dit proces vlugger of trager verlopen *

De WHO (World Health Organisation) heeft een lijst gepubliceerd van bijna ontelbare indicaties waarvoor acupunctuur kan helpen.Waarom reageer jij goed op een acupunctuurbehandeling ?

… laten we ervan uitgaan dat de acupuncturist in goede vorm is … ! Acupunctuur zet in gang … acupunctuur stimuleert het lichaam om zelf de problemen aan te pakken en genezingsprocessen in werking te stellen. Hoe groter "de leegte" hoe meer het lichaam dient gesupplementeerd te worden voor de "toelevering "van de benodigde ingrediënten ( vitaminen, mineralen … ). Je kan maar stimuleren wat er "voorhanden "is ! Een open mind "is een pluspunt : ontspannend, bewust en onbevooroordeeld ! Heb een gezond en realistisch verwachtingspatroon : een "simpele "klacht van enkele weken kan je niet vergelijken met een klachtenpatroon van enkele (tientallen) jaren ! "De aanhouder wint "is in veel gevallen ook hier een gouden regel : acute klachten kunnen reeds na 1 à 4 behandelingen veel verbeterd of opgelost zijn, doch chronische klachten vergen een langduriger en meer doorgedreven "holistische "benadering, waarbij je bepaalde verkeerdgelopen systemen ( lichaamsenergieen ) moet "herprogrammeren "om herstelprocessen in te leiden.